Obavještenje

Dana 3. Aprila ProfitApp je na Montenegroberzi objavio emisiju akcija otvorenog tipa. Više informacija na prospektu : https://mnse.me/upload/documents/issuer/POBA/Profit%20app%20prospekt.pdf

Registracija

Akcionarsko društvo „Profit App International“ Podgorica, registrovano je u Centralnom registru pravnih lica 2019. godine. Klikni i pogledaj dokument (CRPS izvod - Profit App International)

Profit App International je upisan u Registar emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije za tržište kapitala pod brojem 547, od 07.06.2019. godine. Klikni i pogledaj dokument (Komisija za tržište kapitala - Rješenje o upisu u Registar)

Profit App International je osnovao slijedeće firme:

  • „Profit App International“ d.o.o. Zagreb, osnovana 30.04.2020. godine u Hrvatskoj,
  • „Profit App“ d.o.o. Skoplje, osnovana 02.04.2021. godine u Sjevernoj Makedoniji.
  • „Profit App Company“ Kft. Budapest, osnovana 17.06.2021. godine u Mađarskoj,
  • „ProfitApp Pay“ d.o.o. Beograd, osnovana 01.06.2023. godine u Srbiji,
  • Profit App International je 26.01.2023. u Sloveniji, osnovao firmu „Profit Pay“ d.o.o. Ljubljana kao nosioca payment transakcija za teritoriju Evropske unije. Ova firma izvršava i kontroliše promet elektronskog novca.
  • Profit App International je 25.08.2023. u Austriji, osnovao firmu pod nazivom „Profit App“ GmbH Vienna, namijenjenu razvoju poslovanja i postavljanju standarda za tržišta Evropske Unije.

Emisija akcija

Krajem 2023. godine realizovana je emisija akcija za poznate kupce. Emitovano je 15.127 akcija, po nominalnoj cijeni od 18,18 €. Uspješnost ove emisije iznosila je 100%. Klikni i pogledaj dokument (Komisija za tržište kapitala - Rješenje o uspješnosti 2. emisije)

Na skupštini akcionara, održanoj 06.02.2024. godine, donijeta je Odluka o sprovođenju naredne emisije akcija. U ovoj emisiji će biti ponuđeno 67.388 akcija po je cijeni od 18,18€ po akciji.

Skupština akcionara

Na skupštini akcionara, održanoj 06.02.2024. godine su predstavljeni rezultati dosadašnjeg poslovanja, kao i planovi i aktivnosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva.

Ključni strategijski pravci i potencijal odnose se na poslovanje na međunarodnom nivou. Primjer je registrovanje društva Profit Pay d.o.o. Ljubljana u Sloveniji u 100% vlasništvu Profit App International-a.

Licence i sertifikati

Kompanija posjeduje EMD licencu u Evropskoj uniji, što omogućava distribuciju elektronskog novca i potvrđuje regulativnu usklađenost i operativnu sposobnost na tržištu EU. Klikni i pogledaj dokument (List_of_electronic money institutions - Profit Pay)

Dana 16. novembra 2023. godine, ProfitApp je, od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, dobio status inovativnog projekta u fintech industriji. Klikni i pogledaj dokument (inovativni projekat)
Dobijanje ovog statusa znači da se preduzeća na teritoriji Crne Gore, koja žele investirati u kompaniju Profit App International a.d., oslobađaju dijela poreza na dobit u iznosu koji je jednak investiciji kupljenih akcija u Profit App International a.d. Klikni i pogledaj dokument (Zakon), Klikni i pogledaj dokument (Vodič za podsticajne mjere - Pravna lica), Klikni i pogledaj dokument (Primjer Rješenja o umanjenju poreza na dobit).

MONTENEGROBERZA a.d. Podgorica je na sjednici održanoj 06.02.2024. godine donijelo Odluku o uključenju akcija emitenta Profit App International a.d. Podgorica na Slobodno tržište, što je još jedan dokaz visokih standarda poslovanja kompanije. Klikni i pogledaj dokument (MONTENEGROBERZA - Odluka o uključenju akcija na Slobodno tržište)

Vrijednost kompanije

Dobijanjem EMD licence za EU, kompanija je iskoračila na jedinstveno tržište od 450 miliona stanovnika i dobila mogućnost da ponudi svoje finansijske usluge kroz jedinstveno tehnološko rješenje. Na osnovu tržišne pozicije i potencijala za dalji rast, od strane strateških partnera „Lupon Ventures“, izdata je referentna vrijednost kompanije Profit App International a.d. od 50 miliona eura. Ova vrijednost služi kao osnovica za određivanje nominalne cijene akcija preduzeća pri sledećim emisijama. Klikni i pogledaj dokument (ProfitApp Pitch Deck - 2024).

Kroz transparentnost, inovacije i strateško planiranje, Profit App International nastoji da ojača svoju poziciju na tržištu i doprinese digitalnoj transformaciji finansijskog sektora.

Profit App International AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120
81000 Podgorica
PIB: 03263304
Ž-R HB banka: 520-39830-89
e-mail: office@profitapp.me
web: https://profitapp.me